Evropské dotace

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Rekonstrukce plynové kotelny

Z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR jsme realizovali zajímavé projekty.

 1. Komplexní vzdělávací program zaměstnanců (2010 - 2012)
 2. Specifické vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů (2010 - 2012)
 3. Mlékárenská adakemie (2014 - 2015)
 4. Školení obsluhy linek PKL (2015)
 5. Kontrola čistoty linek PKL (2015)
 6. HACCP (2016)
 7. Školení interních auditorů (2016)
 8. Obchodní komunikace (2016)
 9. MS Excel úroveň III. - IV., makra (2017)

Od podzimu 2013 jsme začali s realizací projektů, které jsou zaměřeny na vytvoření nových pracovních příležitostí pro uchazeče o zaměstnání vedených v evidenci ÚP ČR. Mlékárna Hlinsko, a.s. se zapojila do projektů:

 1. Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti", reg. č. CZ.1.04/2.1.00/03.00015 v rámci OP LZZ
 2. Odborné praxe pro mladé do 30 let v Pardubickém kraji", reg. č. CZ. 1.04/2.1.00/70.00069 v rámci OP LZZ
 3. Vzdělávejte se pro růst! - pracovní příležitosti, reg. č. CZ. 1.04/2.100/03.00015
 4. Operační program zaměstnanost!
 5. Záruka pro mladé v Pardubickém kraji! - Operační program Zaměstnanost
 6. Záruky pro mladé v Pardubickém kraji - Jak pomohla EU a Evropský sociální fond naší organizaci

Velmi si vážíme důvěry plynoucí ze získání těchto dotací.

logo_evropske_dotace_web.png